Tool Training 3: Nå din målgrupp

Få bättre insikt i hur du arbetar med dina kontakter för att se till att du skickar ditt innehåll till rätt målgrupp.