Klicka på Settings (kugghjulet uppe i höger hörn) och välj Användare. Här ser du vilka som redan är användare. För att lägga till fler personer skriver du in e-postadressen och klickar på Bjud in. Då får den inbjudne medarbetaren ett mejl med en länk till en sida som ger möjlighet att skapa ett eget användarkonto.

Ifall länken i mejlet inte leder rätt, kan den nye användaren behöva logga ut från andra, möjligtvis redan existerande användarkonton på Mynewsdesk.

Om mottagaren av mejlet redan har ett press officer konto sedan tidigare, med tillgång till andra nyhetsrum på Mynewsdesk, visas det däremot även en möjlighet att logga in på det kontot, för att därefter administrera flera nyhetsrum via samma redan existerande användarkonto.
Observera att det krävs ett press officer konto, det fungerar inte att logga in på ett journalistkonto, vilket används för att bevaka innehåll som publiceras på Mynewsdesk.

Antalet användare som kan bjudas in är obegränsat, och det uppstår ingen extra kostnad.

Kontaktuppgifterna som läggs in vid skapande av ett användarkonto visas aldrig offentligt i nyhetsrummet. Publicering av kontaktinformation i nyhetsrummet sker oberoende av press officerns användarkonto, i menyn under Publish > Kontaktpersoner (se var lägger jag till eller redigerar en kontaktperson på mitt publika nyhetsrum).

Se även:
Vad betyder Account Owner?
Vad är skillnaden mellan ett journalistkonto och ett press officer konto?