Med vår funktion Skicka exklusivt kan du skicka innehåll till dina kontakter utan att publicera det, eller dela innehåll som redan har publicerats (och därmed inte kan skickas ut via de reguljära distributionsinställningarna).

Du kan schemalägga Skicka exklusivt genom att gå till Publish > Pressmeddelanden, välj sedan Schemalägg Skicka exklusivt från trepunktsmenyn för pressmeddelandet. Lägg till listor och/eller kontakter, välj tid och datum och bekräfta schemaläggningen. 

Pressmeddelanden som har en schemalagd Skicka exklusivt kommer att visas med en kuvert/klocka ikon i listan under Publish > Pressmeddelanden. Ifall du önskar att redigera eller ta bort schemaläggningen, klickar du på trepunktsmenyn och väljer Redigera schemalagd Skicka exklusivt. Uppdatera med dina ändringar, eller klicka på Ta bort schemalagd för att radera schemaläggningen (själva pressmeddelandet kommer inte att tas bort).

Schemalägg Skicka exklusivt funktionen finns bara tillgänglig för pressmeddelanden (inte för nyheter eller andra materialtyper). Observera även att nyhetsrummet behöver vara live för att ge åtkomst till all form av distribution. 

Se även:
Kan jag dela material utan att det publiceras?
Hur skickar jag redan publicerat material till fler mottagare?