Via funktionen Skicka exklusivt som du hittar under Contacts kan du skicka förhandsinformation till utvalda mottagare, mejla ett utkast till en kollega för korrekturläsning, eller lägga in din egen mejladress för att få en förhandsvisning av mejlet innan det skickas ut vid publicering.

Du börjar med att skapa ditt material i Publish och sparar det som utkast utan att publicera. Sedan går du in på Skicka exklusivt (under Contacts). Där skriver du in namnet på en kontakt eller lista i fältet Till så kommer det upp förslag som du väljer från. Det går också att lägga till mejladresser som inte finns i Contacts genom att skriva eller klistra in dem och sedan klicka på Enter-tangenten. Därefter klickar du på Bifoga material och bifogar ditt utkast.

Om du endast bifogar ett material åt gången kommer det att visas fullständigt i mejlet du skickar ut, om du bifogar fler än ett material visas istället bara en förhandsvisning. När du till sist klickar på Skicka exklusivt kommer ditt material att skickas ut på mejl, men inte läggas upp i nyhetsrummet.

Ett annat sätt att använda Skicka exklusivt kan vara att skicka redan publicerat material till fler mottagare.

Lär dig mer om Contacts i våra Guides
eller läs när det automatiskt skickas ut mejl med publicerat material