För att skicka ett material som redan är publicerat till ytterligare mottagare använder du dig av funktionen Skicka exklusivt som du hittar under Contacts.

Börja skriva namnet på en kontakt eller lista i fältet Till så kommer det upp förslag som du väljer från. Det går också att lägga till mejladresser som inte finns i Contacts genom att skriva eller klistra in dem och sedan klicka på Enter-tangenten. Därefter klickar du på Bifoga material för att bifoga ett eller flera material. 

Om du bifogar fler än ett material visas varje material med en förhandsvisning och länk till publiceringen i nyhetsrummet. Det finns också möjlighet att lägga till ett valfritt meddelande i ditt mejl.

Ett annat sätt att använda Skicka exklusivt kan vara att dela opublicerat material utan att lägga upp det i nyhetsrummet.

Lär dig mer om Contacts i våra Guides
eller läs när det automatiskt skickas ut mejl med publicerat material