När en bild i Bildbanken under Publish > Bilder visas med en knapp PUBLICERAD, betyder det att bilden har publicerats i Mediearkivet, dvs. på sin egen sida under Mediearkiv i ditt offentliga nyhetsrum.

När det i Bildbanken under Publish > Bilder står att en bild ANVÄNDS, betyder det att den visas någonstans utanför Mediearkivet, t.ex. i ett pressmeddelande. Bilden kan samtidigt vara publicerad i Mediearkivet, men behöver inte vara det, utan kan istället bara ha lagts till som huvudbild eller i brödtexten på pressmeddelandet.

PUBLICERAD betyder alltså att bilden har publicerats i Mediearkivet, medan ANVÄNDS hänvisar till att bilden visas utanför Mediearkivet.

Se även:
På vilka sätt kan jag lägga till bilder i ett pressmeddelande?
Publish an image