När en bild i Bildbanken under Publish > Media > Bildbank visas med en knapp PUBLICERAD, betyder det att bilden har publicerats i Mediearkivet, dvs. på sin egen sida under Mediearkiv i ditt offentliga nyhetsrum.

När det i Bildbanken under Publish > Media > Bildbank står att en bild ANVÄNDS, betyder det att den visas någonstans utanför Mediearkivet, t.ex. i ett pressmeddelande. Bilden kan samtidigt vara publicerad i Mediearkivet, men behöver inte vara det, utan kan istället bara ha lagts till som huvudbild eller i brödtexten på pressmeddelandet.

PUBLICERAD betyder alltså att bilden har publicerats i Mediearkivet, medan ANVÄNDS hänvisar till att bilden visas utanför Mediearkivet.

  • Vill du ta bort en bild helt och hållet (t.ex. rensa bilder som varken är publicerade eller används)?
    Klicka på en eller flera bilder i Bildbanken (under Publish > Media), och radera via knappen med papperskorg-ikonen uppe till höger.
  • Vill du ta bort en bild från Mediearkivet, utan att den försvinner från andra ställen där den används?
    Klicka på en eller flera bilder i Bildbanken (under Publish > Media), och använd knappen Redigera. Längst uppe i höger hörn ser du inställningen för ”Status i nyhetsrummets mediearkiv”. Uppdatera statusen från Publicerad till Utkast, och spara ändringen.

Se även:
På vilka sätt kan jag lägga till bilder i ett pressmeddelande?
Publish an image