För att se detaljer kring en redan genomförd distribution av t.ex. ett pressmeddelande, går du in på Publish > Pressmeddelanden, klickar på trepunktsmenyn för det publicerade pressmeddelandet och väljer Distribuera.

Här visas sidan med distributionsinställningarna, inklusive ämnen, regioner och kontaktlistor som har mejlats.
Observera att, när det gäller publicerat material, dessa inställningar bara kan visas, men det är varken möjligt att redigera dem, eller att upprepa någon distribution via den här sidan (om du vill mejla fler kontaktlistor, se vår FAQ om hur du skickar redan publicerat material till fler mottagare).

Ett annat sätt att se på distribution är från en specifik användares perspektiv:
Gå till Contacts > Kontaktlistor, sedan klickar du på en lista eller på Alla kontakter för att leta fram en kontakt. Klicka på kontaktens namn eller mejl för att se detaljer. På höger sida visas avsnittet Aktivitet med en lista över alla mejl som skickats till kontakten, tillsammans med information om huruvida de har öppnats eller klickats.

Alla statistiska rapporter kring distributionen hittar du däremot i Analyze.

Se även:
Publish a press release, news or blog post
Kan jag uppdatera ett material som redan publicerats?
I vilka fall skickas det ut mejl med det jag publicerar?