För att ladda ner dina kontaktlistor klickar du på Contacts i menyraden högst upp och därefter Exportera.

Välj sedan vilken av dina listor du vill ladda ner samt i vilket format du vill ladda ner listan, CSV eller XLS.
Det går också bra att ladda ner alla kontakter på en gång.
De listor du väljer att ladda ner skickas till den mailadress du är inloggad med.

Väljer du alla kontakter på en gång får du dem uppradade i en lista, men inte indelade i vilken lista de finns med i. Väljer du en specifik lista ser du bara de kontakter som finns med i just den listan.

Standardlistor som skapas automatiskt av Mynewsdesk (t. ex. Följare) är inte direkt nedladdbara. Om du vill ladda ner dessa kontakter, kan du lägga till kontakterna i en lista som du själv skapar, och sedan exportera denna lista.
Dina Standardlistor hittar du under ContactsListor Standardlistor.

Vänligen notera att det inte är möjligt att ladda ner kontakter från Audience Builder, Agility PR, eller andra listor köpta för användning inom Mynewsdesk.

Se även:
Hur lägger jag till en befintlig kontakt i fler listor?
Hur lägger jag till nya kontakter?

Eller lär dig mer om Contacts i våra Guides