Gå till menyn Contacts och välj Kontaktlistor. Om du vill söka bland alla dina kontakter, börja med att klicka på Alla kontakter.

När du väljer minst en kontakt, kommer de följande knapparna att visas:

  • Lägg till lista för att lägga till markerade i någon av dina listor. Genom att markera Edit multiple lists kan du lägga till i flera listor (och även ta bort från listor)
  • Ta bort från lista för att direkt ta bort markerade från listan (bara tillgängligt när du visar en lista)
  • Radera för att fullständigt ta bort kontakter från ditt nyhetsrum. En radering kan inte ångras.

 

Se även:
Hur lägger jag till nya kontakter?
Hur laddar jag ner mina egna kontaktlistor?

Eller lär dig mer om Contacts i våra Guides