Om du vill lägga till en kontakt i fler listor börjar du med att gå till Hantera kontakter i Contacts och leta upp din kontakt. Markera den och klicka på Redigera listor till höger om e-postadressen så kan du välja vilka listor kontakten ska finnas med i. Du kan också ta bort den ur listor eller skapa en helt ny lista med just den kontakten i.

Ifall du markerar mer än en kontakt, välj istället Redigera listor som står högst upp ovanför kontaktlistan så redigerar du alla valda kontakter på en gång.

Se även:
Hur lägger jag till nya kontakter?
Hur laddar jag ner mina egna kontaktlistor?

Eller lär dig mer om Contacts i våra Guides